Kara Sevda

Gökte yıldız ellidir de ellisi de bellidir
Gizli sevda çekenin de gözlerinden bellidir
Kara sevda çekenin de gözlerinden bellidir

Yuvasında dertli kuş da ne suyu var ne yemi
Güzelimle buluşmak da seneden seneye mi

Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden
Rengini gülden almış da kokusu menekşeden

Dua eyle sevdiğim de kuş olup da uçalım
Sevdalı he de, he de de var buradan kaçalım


Söz Yazarı: Fuat Saka
Besteci: Fuat Saka



© 1999 - 2015 Murathan Bostancı posta göndereyim